680
دوشنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
14
گزارشی از مناقشات بر سر تبار سلوکی، گفتمانی سید مرتضی آوینی

واقعاً کدام آوینی؟

نخستین‌باری که عکسی از آوینی دیدم (که البته آن زمان هنوز اسمش را نمی­‌دانستم) در خانه یکی از اقوام بود. همان عکس معروفی که همه دیده‌ایم. اورکت روی دوش، پیراهن جین به تن و یک خودکار در جیب. دست‌­هایش را روی سینه قلاب کرده و برای دوربین ژست گرفته. نگاهش مستقیم توی دوربین است. آنچنان مستقیم که گویی به دوربین نیست. خنده ملایمی به لب دارد. یک جور خنده فاتحانه. گویی خبر اتفاق، پیش از سایرینی که بیستم فروردین 72 مطلع شدند به گوشش رسیده. آن اتفاق به قول دکتر داوری در یادداشتی که برای سالگرد شهادت آوینی نوشته بود جوهر وجود سید مرتضی را آشکار کرد. این آشکارگی آغاز مناقشات بر سر تفسیر او یا حتی به زبانی صریح‌تر تصاحب او بود.

شماره‌های پیشین