675
شنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
4
6 کشوری که به‌جای قانون اساسی، دستورات ملکه اجرا می‌شود

آنگلوساکسون‌ها و تسخیر جهان

یک تروریست، مسلمانان نمازگزار نیوزیلند را قتل عام کرد

توحش آنگلوساکسونی

همه چیز ظرف چند دقیقه رخ داد؛ عجیب و غیرقابل باور. یک مهاجم استرالیایی با اسلحه به مسجدی در یکی از شهرهای نیوزیلند حمله و تعدادی از مسلمانان را به خاک و خون کشید. چند دقیقه پس از او، در دیگر مسجد همان شهر، صدای تیراندازی دیگری به گوش رسید.

ما و اختلاس مرجان!

یادداشت دکتر محسن ردادی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

شماره‌های پیشین