675
شنبه، ۲۵ اسفند ۱۳۹۷
13
عبدالوهاب فراتی، الگوی نظری تعامل مرجعیت و ولی فقیه را ارائه کرد

ولایت تکثرپذیر مراجع و ولایت تکثرناپذیر فقیه

کرسی علمی-ترویجی «تعامل مرجعیت دینی با نهاد ولایت فقیه» هفته گذشته با ارائه دکتر عبدالوهاب فراتی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این پژوهشگاه برگزار شد.

رسالت حوزه علمیه  در «گام دوم» 

یادداشت حجت‌الاسلام احمد واعظی رییس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

شماره‌های پیشین