674
چهارشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
4

بحران‌های مجلس شورای اسلامی و راهبردهای پیش رو

یادداشت ‌میثم مهدیار

پارلمان با امکان عزل نمایندگان مخالفت كرد

دست رد مجلس به نظارت بیرونی

قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی از مرتبت و جایگاه والا و بالایی برخوردار است. بنیانگذار جمهوری اسلامی در بیان اهمیت مجلس، این نهاد را در رأس همه امور توصیف کردند. قانون اساسی نیز در اصول‌71 تا 99، اختیارات زیادی از جمله قانون‌گذاری، تفسیر قوانین عادی، تصویب عهدنامه‌ها و قراردادها و حق اظهارنظر درباره تمامی مسائل داخلی و خارجی را برای نمایندگان مجلس قائل شده است. در این میان لازم است بر رفتار و کردار نمایندگان به طور دقیقی نظارت شود تا افرادی لایق، زیر چتر پارلمان گرد هم آیند. روز گذشته اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی خود، ماده‌۶۴ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را بررسی و آن را حذف کردند. این ماده چیست و حذف آن چه مشکلات احتمالی را به وجود خواهد آورد؟

شماره‌های پیشین