674
چهارشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
12

خبر

تازه ترین آمارها درباره سرانه تماشای تلویزیون از سوی ایسپا اعداد و ارقام اعلامی مرکز ملی آمار تفاوت فاحشی دارد

تناقض آماری بر سر تماشای تلویزیون

در تازه ترین نظرسنجی منتشر شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که از حدود 1200 نفر انجام شده 20درصد افراد اعلام کرده اند در شبانه‌روز یک ساعت به تماشای تلویزیون می پردازند. در این بین بیش از 30درصد افراد بالای 18 سال اعلام کرده‌اند اصلا تلویزیون نمی بینند. این در حالی است که مرکز ملی آمار در دی ماه اعلام کرده‌اند بیش از 90 درصد مردم ایران که بالای 15 سال دارند به تماشای سیمای ملی می پردازند

صبح نو

تازه ترین آمارها درباره سرانه تماشای تلویزیون از سوی ایسپا اعداد و ارقام اعلامی مرکز ملی آمار تفاوت فاحشی دارد

تناقض آماری بر سر تماشای تلویزیون

در تازه ترین نظرسنجی منتشر شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که از حدود 1200 نفر انجام شده 20درصد افراد اعلام کرده اند در شبانه‌روز یک ساعت به تماشای تلویزیون می پردازند. در این بین بیش از 30درصد افراد بالای 18 سال اعلام کرده‌اند اصلا تلویزیون نمی بینند. این در حالی است که مرکز ملی آمار در دی ماه اعلام کرده‌اند بیش از 90 درصد مردم ایران که بالای 15 سال دارند به تماشای سیمای ملی می پردازند

همواره این پرسش در میان اهالی فرهنگ و نخبگان بوده که آیا فصل تلویزیون به سرآمده یا نه و در این باره بحث های زیادی شده که خیلی اوقات گرایش های سیاسی هم در نتیجه گیری آنها دخیل بوده است. به دلیل جایگاه تاثیرگذار رسانه ملی در میان جامعه همواره دولت ها و گروه های سیاسی یکی از محل‌های نزاع شان این سازمان بوده است و با روش های مخصوص سعی در الغای کاهش سطح تاثیر این رسانه مهم دارند. 
فارغ از این مسائل روز گذشته مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران «ایسپا» تازه ترین نظرسنجی خود را که در اسفندماه درباره تماشای رسانه ملی از مردم انجام داده، منتشر کرده است. در این نظرسنجی که به صورت تلفنی از ۱۲۷۵ نفر از شهروندان کل کشور انجام شده از شهروندان سوال شده است که در روز چه میزان ساعتی را به تماشای تلویزیون می پردازند که 6/20درصد از پاسخگویان در هر شبانه روز یک ساعت سیمای ملی را می‌بینند، 1/19درصد ۲ساعت، 8/14درصد ۳ساعت،  7/6درصد ۴ساعت،  ۴درصد ۵ساعت و 7/4درصد بیش از ۵ساعت در هر شبانه روز سیمای ملی را تماشا می کنند. همچنین۳۰درصد افراد بالای ۱۸سال کشور سیمای ملی را تماشا نمی‌کنند.
سوال دیگر این نظرسنجی درباره تماشای فیلم و سریال از رسانه ملی است که از همان تعداد افراد سوال شده است. طبق نتایج نظرسنجی ملی اسفندماه ایسپا 3/55درصد مردم ایران، فیلم و سریال را از سیمای ملی می بینند، 5/10درصد پاسخگویان از طریق شبکه های ماهواره ای، 5/4درصد از طریق سینمای خانگی و 5/4درصد نیز از طریق شبکه های آنلاین می بینند. مابقی پاسخگویان اعلام کرده اند فیلم و سریال نمی بینند
نکته جالب این نظرسنجی در سوال اول همان 30درصد افراد بالای 18سالی است که سیمای ملی را تماشا نمی کنند و احتمالا نیازهای خود را از جاهای دیگر تامین می کنند. در تقارن با این 30درصد می شود نتیجه گرفته 70 درصد جمعیت بالای 18 تماشاچی رسانه ملی هستند و از این حیث این تعداد بیننده برای صداوسیما سرمایه بزرگی است. نکته دیگر درباره سریال هاست. در شرایطی که این روزها شبکه های اینترنتی و کانال های اجتماعی به صورت فیلم ها و سریال های حتی دنیا را بارگذاری می کنند این که بیش از 50 درصد مردم به تماشاچی سریال های ایرانی همت می گمارند قابل تقدیر است و نشان می‌دهد همچنان صداوسیما مرجع اصلی مردم برای سرگرمی است. 
اما با این حال این آمار کمی با آمارهای مرکز ملی آمار که همین چند ماه پیش منتشر شده در تناقض است. نکته مهم این است که این دو مرکز کاملا دولتی نتایج متفاوتی از یک نظرسنجی با موضوعی مشابه می گیرند. 
مرکز ملی آمار در دی ماه گزارش داد که بیش از 76.3درصد مردم بیننده سریال های تلویزیون هستند که تقریبا 20درصد بالاتر از آمارهای منتشر شده توسط ایسپاست. درباره تماشای فیلم سینمایی هم این آمار از سوی مرکز ملی آمار 48.2درصد اعلام شده است. 
در گزارش ایسپا سرانه تماشای تلویزیون 20درصد در شبانه روز است و در گزارش مرکز ملی آمار این سرانه 4 ساعت و 52 دقیقه است که به صورت میانگین سالانه اعلام شده است. در گزارش ایسپا اعلام شده 30درصد جوانان بالای 18 سال اصلا رسانه ملی را نمی بینند ولی در آمار اعلامی مرکز ملی آمار این رقم کمتر از 8.6 درصد است و 91.4 درصد افراد بالای 15 سال و بیشتر به تماشای تلویزیون مبادرت می کنند. این آمار در روزهای تعطیل 94 و در روزهای غیرتعطیل 99درصد است. خب مشاهده می کنید که اختلاف اعداد و ارقام بسیار زیاد است و فاصله نظرها زیاد. بخشی از آن به خاطر گسترده بودن افرادمورد سوال درآمار مرکز ملی آمار است که گاها از چند میلیون نفر سوال می کنند و طبیعتا نتایج آن به واقعیت نزدیک تر است. 
ضمن این گستردگی زمانی آن باعث می شود نظرات در جمع‌بندی میانگین گرفته شود اما مرکز ایسپا از 1275 نفر سوال کرده و آنهم در اسفند ماه و خب احتمال دارد افراد به دلایل متعدد نظرات‌شان در زمان های دیگر دچار تغییر شود اما همان طور که در ابتدای این متن گفته شد شاید دلیل این اختلاف فاحش در نظرسنجی ها همان نگاه های نهفته سیاسی در برخی نهادهای دولتی است. 
شاید این نظرات و آمار در فصل بودجه بندی تاثیر زیادی در جهت دهی به نظرات نمایندگان و البته استناد نظرات نمایندگان دولت هم داشته باشد.
 

captcha
شماره‌های پیشین