674
چهارشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
12

خبر

تازه ترین آمارها درباره سرانه تماشای تلویزیون از سوی ایسپا اعداد و ارقام اعلامی مرکز ملی آمار تفاوت فاحشی دارد

تناقض آماری بر سر تماشای تلویزیون

در تازه ترین نظرسنجی منتشر شده توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران که از حدود 1200 نفر انجام شده 20درصد افراد اعلام کرده اند در شبانه‌روز یک ساعت به تماشای تلویزیون می پردازند. در این بین بیش از 30درصد افراد بالای 18 سال اعلام کرده‌اند اصلا تلویزیون نمی بینند. این در حالی است که مرکز ملی آمار در دی ماه اعلام کرده‌اند بیش از 90 درصد مردم ایران که بالای 15 سال دارند به تماشای سیمای ملی می پردازند

شماره‌های پیشین