674
چهارشنبه، ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
11
مروری بر چند پژوهش درباره اردوهای راهیان نور

غفلت از نگاه تاریخی و تمدنی به راهیان نور

اردوی راهیان نور هم به لحاظ کیفیت و ماهیت و هم به لحاظ کمیت و گستردگی، یکی از پدیده‌های بی‌نظیر ایران و حتی جهان است. به‌طوری که می‌توان آن را با پدیده‌هایی مانند راهپیمایی 22 بهمن و اربعین مقایسه کرد. سؤال این است که این پدیده فراگیر اجتماعی تاکنون چقدر مورد مطالعه قرار گرفته است؟ به بهانه فرارسیدن موسم اردوهای راهیان نور، در این گزارش به مرور چند پژوهش دانشگاهی درباره این رخداد می‌پردازیم.

از سردار امامقلی‌خان صفوی تا سردار قاسم سلیمانی

یادداشت دکتر موسی نجفی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شماره‌های پیشین