672
دوشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
5
مردم الجزایر خواستار کناره‌گیری رییس‌جمهوری81ساله از قدرت شدند | قنادباشی: بوتفلیقه پذیرفته که نمی‌تواند در برابر معترضان مقاومت کند

لجبازی برای ماندن در قدرت

الجزایر درحالی این روزها شاهد افزایش موج خشم مردم به اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه، رییس‌جمهوری این کشور برای دور پنجم انتخابات ریاست‌جمهوری است که معترضان خواستار کناره‌گیری وی از قدرت هستند؛ چرا که وی شرایط جسمانی و مدیریتی خوبی ندارد.

خبر

شماره‌های پیشین