672
دوشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
4

دو اتهام اصلی حسین فریدون

«صبح‌نو» در گفت‌وگو با چهره‌های سیاسی مصوبه مجلس برای قانونی‌شدن انتخابات را بررسی کرد

«نه» به انتخابات رانتی

طی دو دهه گذشته، موضوع انتخابات و چگونگی برگزاری آن، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در میان گروه‌های داخلی، جناح‌ها، محافل سیاسی و مراجع تصمیم‌گیری کشور تبدیل شده اسـت. یکــی از طرح‌های ارائه‌شده به مجلس در خصوص انتخابات، «طرح استانی‌شدن انتخابات مجلس» بوده است. طرحی که علاوه‌بر موافق، مخالف هم کم ندارد؛ استدلال مخالفان به طور مشخص آن است که در شرایط ضعف و فتور احزاب در ایران، استانی کردن انتخابات، منجر به قدرت و جولان گروه‌های قدرت و ثروت خواهد شد. نخستین مباحثات و مجادلات درباره ابعاد و آثار مختلف ایــن طرح در اواخر پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد و سپس در مجالس ششم، هفتم و مجلس هشتم مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اما هر بار با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.

شماره‌های پیشین