672
دوشنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
14

خبر

شبکه‌نمایش‌خانگی‌سال97راچگونه‌به‌پایان‌می‌رساند

شکست‌سریال‌ها در ایام‌محاکمه‌مفاسداقتصادی

برخلاف چند سال اخیر که در این ایام سریال‌های پرمخاطب و مشهوری در شبکه نمایش خانگی توزیع و پخش می‌شد، چند ماهی است که این شبکه حال و روز خوشی ندارد.

شماره‌های پیشین