668
سه شنبه، ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
14

خبر

چرا شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی تشکیل جلسه نمی‌دهند

شوراها، معطل رییس‌جمهوری

امروز هم جلسه شورای عالی انقلاب‌فرهنگی برگزارنمی‌شود، این درحالی‌است که وقتی در جلسه روز 11دی1397 شورای عالی انقلاب فرهنگی دکتر سیدسعیدرضا عاملی به سمت دبیری این شورا برگزیده شد، این امید در میان اهالی فرهنگ به‌وجود آمد که می‌توان در انتظار تغییرات و تحولاتی در این حوزه بود. روزنامه «صبح‌نو» نیز جلد خود را با تیتر «فرهنگ در انتظار تحول» به تصویر دبیر جدید شورا اختصاص داد. حالا اما با گذشت دوماه از آن جلسه، شورای عالی انقلاب فرهنگی هیچ جلسه‌ای تشکیل نداده و طبیعتاً هیچ مصوبه‌ای هم نداشته است. سؤال این است؛ چرا شورایی به این مهمی که سکان فرهنگ انقلابی و انقلاب فرهنگی ما را به دست گرفته و ترکیب آن متشکل از بزرگان سیاسی و فکری کشور است به حالت نیمه‌تعطیل درآمده است؟

شماره‌های پیشین