667
دوشنبه، ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
12

خبر

آیا خانه‌سینما مشتاق‌ حاشیه‌سازی‌ است

کفن‌دزدی‌ کیومرثانه

مراسم تشییع و خاک‌سپاری مرحوم خشایار الوند هم، پیرو ترحیم هنرمندان در دو سال اخیر حاشیه‌هایی داشت که هرچند تکراری شده اما نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

شماره‌های پیشین