sobhe-no.ir
660
شنبه، ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
14

خبر

نگاهی به کتاب «یک خوشه انگور سرخ»

من قاتل همسرم هستم

اگر بخواهیم در مورد برجسته‌ترین شخصیت‌های مورد احترام مردم‌مان یعنی اهل‌بیت ؟عهم؟ به‌دنبال داستان (و مشتقات آن مانند فیلمنامه یا نمایشنامه) بگردیم به‌رغم تمام کارهایی که صورت گرفته، احتمالاً چندان دست پر نخواهیم بود. اما چرا؟ احتمالاً یکی از علل این موضوع، قداست بالا و به‌دنبال آن حساسیت بالای سخن گفتن در مورد این بزرگان است. یکی از لوازم داستان‌گویی، تخیل است و تخیل کردن در مورد اهل بیت؟عهم؟ هم چندان کار راحتی نیست و همین باعث می‌شود نویسندگان کمتر به این موضوعات وارد شوند و بنا بر این ما بیش از آن که رمان و داستان و فیلمنامه در مورد اولیای الهی داشته باشیم، کتب پژوهشی، تاریخی و حدیثی پیرامون ایشان داریم.

شماره‌های پیشین