654
چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
7
روایت «صبح‌نو» از اهمیت توجه به صنعت درآمدزای جهانی را بخوانید

روغن‌کاری چرخ گردشگری

در شرایطی که تحریم‌های همه‌جانبه آمریکا علیه ایران اجرایی شده و کشورهای اروپایی نیز اقدام جدی و عملیاتی در راستای تفاهم برجام با ایران انجام نمی‌دهند، به نظر می‌رسد تنها صنعتی که می‌تواند در این شرایط فضای ضد ایرانی را در دنیا شکست داده و نیز ارزآوری برای کشور به‌دنبال داشته باشد، میراث فرهنگی و گردشگری است. درباره اینکه ایران چه ظرفیت‌های عظیمی در انواع رشته‌های گردشگری دارد، سخن‌ها بسیار رفته است؛ اما باید همچنان به دنبال تدوین سیاست‌ها و برنامه‌هایی بود که به طور جدی افزایش جذب گردشگر برای کشور را به‌دنبال داشته باشد.

فصل سرما بر اهدای خون تأثیر منفی دارد در سرما هم خون بدهید

ایرانیان بیشتر کجا می‌روند؟

شماره‌های پیشین