654
چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
4
در نشست تحلیلی روز گذشته در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تأکید شد

FATF روشی جدید برای استعمار کشورها

این روزها که مسأله پیوستن و الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته(پالرمو) در صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی است، پرسش و ابهام‌های مهمی، فضای ذهنی نخبگان، مردم و تصمیم‌گیران را به خود مشغول کرده است. از جمله آنکه آیا میان کنوانسیون پالرمو و FATF نسبت محتوایی، حقوقی و اجرایی وجود دارد؟ آیا حضور در گروه ویژه اقدام مالی و به تبع آن خروج ایران از لیست سیاه، منوط به پذیرش کنوانسیون پالرمو خواهد بود؟ یا اینکه پذیرش چنین اسناد بین‌المللی، چه تأثیری بر تعهدات و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران می‌گذارد؟

شماره‌های پیشین