654
چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
14

خبر

اسماعیل امینی در گفت‌وگو با «صبح‌نو» از ویژگی‌های شعر انقلاب می‌گوید

شاعر انقلاب به مردم متعهد است نه جناح‌ها

اسماعیل امینی، شاعر، منتقد ادبیات و استاد دانشگاه است. با وی درباره شعر انقلاب و ویژگی‌های آن صبحت کردیم. در میان بحث گریزی هم به وجوه مشترک شعر انقلاب با شعر آیینی زدیم. در این مصاحبه همچنین از آقای امینی درباره ویژگی‌های شعر اعتراضی بر مبنای انقلابی‌گری پرسیدیم و جواب‌های جالبی شنیدیم. امینی زیرشاخه شعر اعتراضی را نیز از جمله ویژگی‌های اصلی شعر انقلاب و آن را از جمله وظایف اصلی یک شاعر دانست.

شماره‌های پیشین