654
چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
13
گزارشی از ارائه پارسانیا و فکوهی در همایش «خوانش اجتماعی انقلاب اسلامی در چهل سالگی»

خوانش تمدنی در برابر خوانش شهری

همایش «خوانش اجتماعی انقلاب اسلامی در چهل سالگی»، هفته گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با حضور اندیشمندان حوزه‌های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی برگزار شد. دو سخنرانی مهمی که در این نشست انجام شد، سخنرانی حجت‌الاسلام دکتر حمید پارسانیا و دکتر ناصر فکوهی، از اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران بود. پارسانیا در سخنان خود خوانشی تمدنی از انقلاب اسلامی ارائه کرد؛ خوانشی که به رویارویی هویت اسلامی با هویت مدرن ارجاع دارد. در مقابل، فکوهی خوانشی در مقیاس شهری از علل انقلاب اسلامی و افق انقلاب ارائه کرد. در این نوشته، گزارشی از رویکردهای نظری این دو استاد علوم اجتماعی می‌خوانید.

شماره‌های پیشین