654
چهارشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
11
خسرو دهقان و رضا درستکار از ارزیابی آثار جشنواره‌به«صبح‌نو»گفتند

نقدداوری‌های«فجر37»

پس از برگزاری سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر، طبق معمول تمام دوره‌ها نظرات مختلفی درباره داوری‌های این جشنواره به وجود آمد.

خبر

شماره‌های پیشین