653
سه شنبه، ۲۳ بهمن ۱۳۹۷
11
معرفی آثار پرامید جوان‌ترها در جشنواره تئاتر فجر

مهم‌تر از اسم و رسم

همه کسانی که در این سال‌ها تئاتر ایران را دنبال کرده‌اند به تجربه فهمیده‌اند که نام کارگردان‌ها و شهرت بازیگران، ابداً تضمین‌کننده کیفیت آثار نیست. بارها گروه‌های شهرستانی یا دانشجویی نشان داده‌اند ای بسا تعهد و شور به اسم و رسم پیشی می‌گیرد. بر همین اساس در این گزارش تلاش کرده‌ایم 10تئاتر امید‌بخش مسابقه جشنواره تئاتر فجر را معرفی کنیم. این شما و این نمایش‌هایی که می‌شود از آن‌ها انتظار بیشتری داشت.

بخش نواحی جشنواره موسیقی فجر

 جذاب برای همه اقوام ایرانی

شماره‌های پیشین