647
شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
4
سلیمی نمین در گفت‌وگوی تفصیلی با «صبح نو»:

پهلوی ایران را تحقیر کرد

ادعای پیشرفت و توسعه‌یافتگی برای ایران پیش از بهمن سال‌57 دارند. ادعا می‌کنند احوالات ایران سلطنتی رو به راه بود؛ اما به یک‌باره طوفان انقلاب، همه رشته‌های آن‌ها را پنبه کرد. برای پروراندن ترهات و مهملات خود نیز استراتژی‌های مختلفی را طی 40سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به کار بسته‌اند؛ ساختن «بهشت موهوم» از گذشته و تشجیع حس نوستالژی ایرانیان، مهم‌ترین این راهبردها بوده است. روی سخن‌مان با سلطنت‌طلبان است؛ همان‌هایی که 40سال تمام، تلاش دارند خود را به عنوان درخورترین جایگزین جمهوری اسلامی جا بزنند. در گفت‌وگو با «عباس سلیمی‌نمین»، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران، درباره هر آنچه سلطنت‌طلبان برای مقبولیت یافتن در اذهان عمومی، به آن دست یازیده‌اند، به بحث نشستیم. از «داعیه پیشرفت» و «حیف و میل درآمدهای بادآورده نفتی» تا «تقابل یانکی‌ها با محمدرضا» در ماه‌های منتهی به انقلاب. در ادامه، مشروح گفت‌وگو را خواهید خواند.

شماره‌های پیشین