647
شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
3
اصلاح‌طلبان در تعیین مناسبات خود با دولت دچار سردرگمی هستند

یک روز حمایت؛ یک روز برائت

تکلیف جناح اصلاحات با دولت هنوز مشخص نشده است؛ یک روز حمایت، روز دیگر برائت. ایشان واقفند چنانچه حمایت خود از دولت را دریغ کنند، بایست به مخاطبین اجتماعی خود پاسخ بدهند که چرا و بر اساس چه معیاری در دو انتخابات 92 و 96 از دولت اعتدال حمایت کردند اما اگر بخواهند ساز جدایی و عبور از دولت متبوع را سر بدهند، باید هزینه گزاف ریزش نیروهای اجتماعی را بپردازند.

پالرمو و عقلانیت انقلابی

یادداشت مهدی فضائلی

شماره‌های پیشین