647
شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
2
آیت‌الله جنتی در حرم امام خمینی(ره):

ننگ بر تفکری که می‌گوید اداره کشور بدون آمریکا ممکن نیست

سازوکار مالی اروپا پس از 9ماه انتظار با شرط و شروط متعددی ارائه شد

تولد فرزند ناخلف برجام

پس از ماه‌ها وقت‌کشی آلمان، فرانسه و انگلیس، پنجشنبه‌شب ساز‌و‌کار ویژه مالی را راه‌اندازی کردند و اسمش را «ابزار حمایت از مبادلات تجاری» یا اختصاراً INSTEX گذاشتند. این شرکت صرفاً یک اتاق تسویه‌حساب، آن هم برای موارد معدودی از تجارت‌هاست. نه قرار است تحریمی دور بخورد و نه بانکی از اروپا با ایران وارد همکاری شود. صرفاً در برابر خریدهای محدود ایران از اروپا که شامل غذا و (شاید) دارو خواهد بود، این شرکت زحمت تسویه‌حساب را خواهد کشید!

شماره‌های پیشین