647
شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
14
گزارشی از برنامه «زاویه» با موضوع «تحلیل نظری انقلاب» با حضور موسی نجفی و تقی آزاد ارمکی

گفتمان توسعه، انحرافی در محتوای انقلاب بود

تحلیل نظری انقلاب اسلامی، موضوع برنامه «زاویه» در هفته گذشته بود که دکتر موسی نجفی؛ عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و دکتر تقی آزاد ارمکی؛ عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، در آن به ارائه نظرات خود پرداختند.

شماره‌های پیشین