647
شنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
12

خبر

‌با«بنفشه‌آفریقایی»،«تیغ‌وترمه»و«درخونگاه»آشناشوید

کشدار سطحی و سیاه

سینمای اهالی رسانه در روز دوم جشنواره فیلم فجر، میزبان سه فیلم سینمایی بود. روز دوم جشنواره به واسطه فیلم‌هایی که در آن به اکران رسید، پرحاشیه شد. سه فیلم سینمایی «بنفشه آفریقایی» به کارگردانی خانم مونازندحقیقی، «تیغ و ترمه» به کارگردانی آقای کیومرث پوراحمد و «درخونگاه» به کارگردانی سیاوش اسعدی برای اهالی رسانه به روی پرده رفت. (توجه: در این گزارش به داستان فیلم‌ها اشاره می‌شود).

شماره‌های پیشین