646
چهارشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
15
سردبیر «شب سینما» در گفت‌وگو با «صبح‌نو» از ضرورت «مطالعات فیلم» می‌گوید

سینما با فلسفه سینما می‌شود

برنامه‌های سینمایی تلویزیون بیش از این که در یک نمای کلی به «سینما»، آن‌چنان که سینماست، بپردازند به «فیلم» و نقد آن توجه می‌کنند. در میان برنامه‌هایی که یا به حواشی اکران و اخبار زرد ستاره‌های سینما می‌پردازند یا تنها فیلم را از زاویه فرم نقد و بررسی می‌کنند، برنامه «شب سینما» به سردبیری آقای سیدسعید هاشم‌زاده؛ پژوهشگر جوان مطالعات فیلم حکایت دیگری دارد. «شب سینما» نه‌تنها از جهت رویکرد و مضمون بدیع و تجربه‌نشده است که با آشنایی‌زدایی از چهره رسانه‌ای آقای مسعود فراستی، وجه کمتر دیده‌شده‌ای از شخصیت او را به نمایش گذاشته است. در گفت‌وگو با سعید هاشم‌زاده از اهمیت رویکردهای مختلف مطالعات فیلم از روانکاوی تا مطالعات فرهنگی صحبت کردیم و از سختی‌های ساختن چنین برنامه‌ای در تلویزیون پرسیدیم.

خبر

شماره‌های پیشین