646
چهارشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۷
14
در نشست «تاریخ زنده» مطرح شد

تاریخ شفاهی ایرانی  محصول انقلاب اسلامی است

تأثیرات افزایش قیمت سکه به مهم‌ترین جایزه ادبی سال رسید

سکه‌های کتاب سال پرید

این بار ترکش‌های مسائل اقتصادی به جایزه کتاب سال رسید. جایزه‌ای که از قضا یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه فرهنگ کشور است و رییس‌جمهوری شخصاً درآن شرکت می‌کند. امسال به دلایل اقتصادی دیگر برگزیدگان جایزه کتاب سال سکه‌ای دریافت نمی‌کنند.

تعطیلی کرسی‌های ایران‌شناسی  در خارج از کشور

شماره‌های پیشین