645
سه شنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
7
نگهداری یک سگ با جثه کوچک و کمترین هزینه حداقل دو میلیون تومان در ماه خرج روی دست صاحبش می‌گذارد

هزینه بالای سگ‌داری

شاید بار‌ها و بار‌ها شده که دیده باشید، پشت چراغ قرمز، پنجره خودرو تا نیمه پایین است و حیوانی سرش را از پنجره بیرون آورده و اطراف را نگاه می‌کند. این روز‌ها کم نیستند خانواده‌هایی که علاوه بر فرزندان خود با حیوانات خانگی خود در انظار عمومی ظاهر می‌شوند. اما شاید برایتان جالب باشد بدانید نگهداری هر کدام از آن‌ها چقدر برای صاحبش هزینه دارد. هزینه‌هایی که برای یک کارمند هم کمرشکن است اما با این حال نگهداری از این حیوانات در قشر متوسط و پایین جامعه نیز به وفور دیده می‌شود. هزینه‌هایی که گاهی ارقام بالایی را متحمل افراد می‌کند.

خبر

شماره‌های پیشین