645
سه شنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
4
موتور روابط اقتصادی ایران و سوریه به حرکت درآمد

تفاهم‌نامه راهبردی بلندمدت میان  تهران - دمشق

پهلوی سرمایه کشور را چگونه خرج می‌کرد

کمک یک‌و‌نیم میلیون پوندی شاه به باغ‌وحش و فاضلاب لندن

محمدرضاشاه بر اساس دکترین نیکسون- کسینجر، برای خود وجهه‌ای اقتدارآمیز دست و پا کرده بود. بر اساس این دکترین که اصطلاحاً دو ستون داشت، ایران به‌عنوان ستون نظامی(ژاندارم) و عربستان سعودی به عنوان ستون اقتصادی، به‌عنوان تأمین‌کننده منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا در نظر گرفته شدند. خودبزرگ‌بینی محمدرضا و تورم این برداشت با تبلیغات پر آب و تاب از سوی رسانه‌های غربی، از یک‌سو و افزایش سرسام‌آور درآمدهای نفتی رژیم در ابتدای دهه 50 شمسی، از سوی دیگر، موجب شد تا پهلوی دوم دست خود را برای حاتم بخشی‌های بی‌حساب و کتاب و حتی استمداد لجستیکی به سایر کشورها باز ببیند. در این گزارش به طور موجز به برخی از این موارد اشارت خواهیم داشت.

شماره‌های پیشین