645
سه شنبه، ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
11
«صبح‌نو» گزارش می‌دهد

قیام ‌57 به روایت رسانه‌های بلوک شرق و غرب

در چند ماه مانده به پیروزی انقلاب رسانه‌های غربی تمرکز ویژه‌ای بر روی انعکاس مسائل ملت ایران داشتند. این اتفاق بعد از سفر اجباری حضرت امام ؟ره؟ به فرانسه شدت گرفت و عملا باعث شد این رسانه‌ها به یکی از تریبون‌های نشر اخبار مربوط به ایران تبدیل شوند. از سوی دیگر در دی‌ماه ژنرال داچ هایزر، نفر دوم ارتش آمریکا در اروپا برای هماهنگی میان سران ارتش و در‌نهایت انجام یک کودتا وارد ایران می شود و تا دو روز بعد از مراجعت امام به ایران نیز در کشور می‌ماند. عموما رسانه‌های آمریکایی و اروپایی در ارائه اخبار خود سعی دارند انقلاب مردم ایران را به آشوب و شورش تقلیل دهند. رسانه‌های روسی نیز در این میان با تمرکز بر سفر هایزر سعی می کنند به نقش وی در کمک به رژیم پهلوی اشاره کنند. در این گزارش به‌صورت نمونه به برخی گزارش‌های رسانه‌های غربی در یک ماه منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نگاهی خواهیم انداخت.

اقدام قابل تحسین یک گروه نمایشی  در ایام فاطمیه

شماره‌های پیشین