644
دوشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
7
روایت «صبح‌نو» از جای خالی تبلیغات گردشگری برای سفر به ایران در عرصه بین‌المللی را بخوانید

جذابیت سفر به ایران، ناشناخته است

صنعت گردشگری یکی از مهم‌ترین منابع درآمدزایی هر کشوری است، این صنعت به‌عنوان یک فرصت برای ایجاد اشتغال شناخته می‌شود که نقش قابل توجهی در استفاده از سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی و عرضه آن به دیگر کشورها دارد. صنعت گردشگری تنها محدود به گردشگران نمی‌شود، بلکه افرادی را که به هر دلیلی از کشوری به کشور دیگر یا از شهری به شهر دیگر سفر می‌کنند هم دربر می‌گیرد.

سرپرست وزارت بهداشت مطرح کرد

خرج یک دوره شیمی‌درمانی معادل واکسیناسیون یک روستای بزرگ

ایران مقصد نخست سفر آذری‌های شمال رود ارس

شماره‌های پیشین