sobhe-no.ir
644
دوشنبه، ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
6
معلولیتی که برای فاطمه محدودیت نشد

خلق هنر با دو انگشت پا

عضو هیأت علمی دانشگاه شهرکرد در گفت‌و‌گو با «صبح‌نو» مطرح کرد

برنامه‌ریزی آبی بدون عدالت اجتماعی

قرارگیری ایران در اقلیمی خشک و نیمه‌خشک یکی از سرفصل‌های آموزشی به دانش‌آموزان است که تمام ایرانیان در دوران تحصیل خود درباره آن شنیده و یادگرفته‌اند. با این وجود همچنان با چند بارندگی متوالی، هموطنان خیال می‌کنند که دوران خشکسالی به آخر رسیده و می‌توان به‌راحتی آب را به هدر داد. همچنین رفتار و اظهارات برخی مسوولان نیز عاملی می‌شود برای اینکه نسبت‌به وضعیت آبی کشور نگران بود.

شماره‌های پیشین