643
یکشنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
5
کارشناسان از وقوع رکود تورمی در بازار مسکن و کشمکش عرضه و تقاضا خبر می‌دهند

قیمت خانه به سقف چسبید

بازار مسکن نیز مانند همه بازارهای دیگر با تأثیرپذیری از نوسانات قیمت ارز دچار نوسان شد، قیمت‌ها در این بازار به شدت و همه بخش‌های مسکن را بالا برد، به صورتی که قیمت زمین در برخی از مناطق تهران بیش از 150 درصد رشد یافت؛ این رشد قیمت باعث شد تا خیلی از مردم قید خانه‌دار شدن را بزنند. با این وجود کارشناسان معتقدند به‌دلیل همین موضوعات بازار مسکن حداقل تا شهریورماه 98 شاهد تغییر محسوس افزایش قیمت نخواهد بود اما در رکودی تورمی دست و پا خواهد زد.

رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد

رشد 38‌درصدی توسعه انسانی درکشور

شماره‌های پیشین