643
یکشنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
15
تلویزیون ‌با18مجموعه‌طنز ‌کام‌مخاطبان‌را شیرین‌می‌کند

روی‌خوش‌ مدیران‌سیما به ‌سریال‌های‌کمدی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخلاف دهه80، سریال‌های تلویزیون در سال‌های اخیر بیشتر به سمت‌وسوی مضامین اجتماعی رفته‌اند؛ مضامینی که بعضی به سمت تلخی می‌رود.

خبر

شماره‌های پیشین