sobhe-no.ir
643
یکشنبه، ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
14

خبر

مقایسه تطبیقی آزادی مطبوعات در دوره‌های مختلف تاریخی با دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

بر اثر صبر نوبت ظفر آمد

«آخرین خبر ... آخرین خبر ... »؛ این فریاد یادآور روزهایی است که مطبوعات در جایگاه خبر‌رسانی بودند و قرار بود با رساندن اخبار زمینه آگاهی توده‌های مردم را فراهم کنند. آن روزها سال‌هاست که سپری شده و مطبوعات دیگر جایگاه سابق خود را ندارند. پس از تولد و توسعه اینترنت، نقش رسانه‌های کاغذی کم‌رنگ شد. در این دوران مطبوعات بیش از آن که خبر‌رسان باشند، تحلیلگر شدند. در مدت نزدیک به دو دهه این نقش برای مطبوعات تثبیت شد، تا این که سر و کله رسانه‌های تعاملی مانند شبکه‌های اجتماعی و بعداً شبکه‌های اجتماعی موبایلی پیدا شد. با ظهور این رسانه‌های نوپدید شأن تحلیلگری مطبوعات هم تضعیف شد. با این حال هنوز میزان آزادی مطبوعات به‌عنوان رسانه‌های رسمی جریان‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی، یکی از شاخص‌های میزان آزادی اجتماعی است.

شماره‌های پیشین