642
شنبه، ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
3
پیوستن به FATF تحریم‌ها را عمیق‌تر می‌کند

تعهد از ما تحریم از آن‌ها

نوع رفتار دولت یازدهم و به‌تبع آن دولت دوازدهم در قبال معاهدات بین المللی، نظیر توافق پاریس، سند 2030 و به طریق اولی، برجام بر این اساس بوده که چنانچه ایران به این فرآیندها ملحق نشود، فشار، جنگ و تحریم‌های گسترده نصیب کشور خواهد شد. موضوعی که پس از الحاق کشورمان به معاهدات مزبور و معاهداتی از این دست و پس از آن تشدید فشارها و تحریم‌ها علیه کشورمان، عدم صدق کلام مسوولین مربوطه به‌روشنی بر اذهان و افکار عمومی روشن شده است.

در رثای مصداقی از ایمان مستقر

یادداشت مهدی فضائلی

شماره‌های پیشین