642
شنبه، ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
14

مسیرشفافیت‌درسینما

آیافساداقتصادی‌دامن‌سینما را آلوده‌کرده‌است

پول‌شویی‌دراماتیک‌‌وسکوت‌رفقای«شهرزاد»!

موضوع ورود پول‌های کثیف به سینما در دو سال اخیر به طور جدی خبرساز شده است و تا جایی ادامه‌دار شده که حتی جشنواره سی‌وهفتم فجر نیز از حواشی‌اش در امان نمانده است.

شماره‌های پیشین