642
شنبه، ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
12

برنده‌ «فیلسوفان بدکردار» باش!

گفت‌وگوی «صبح‌نو» با علی‌اصغر عزتی‌پاک درباره داستان انقلاب

انقلاب نویسندگان‌ خود را در گفتمان کلان پیدا کرده است

آقای علی‌اصغر عزتی‌پاک از نویسندگان خوب ایران است ودر سال‌های اخیر هم آثار خوبی را منتشر کرده است. او در مدرسه رمان مؤسسه شهرستان ادب در تربیت نسلی از داستان‌نویسان تلاش می‌کند تا از دغدغه انسان ایرانی بنویسند. با وی درباره داستان انقلاب و چگونگی تحول و رخ دادن این اتفاق هم‌صحبت شدیم.

شماره‌های پیشین