641
چهارشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
13
گزارشی از ارائه موسی نجفی و داوود مهدوی‌زادگان در نشست «ناسیونالیسم ایرانی»

ملت‌سازی شیعی در برابر ناسیونالیسم سکولار

نشست «ناسیونالیسم ایرانی: نگاهی به روایت‌های کلاسیک، متقدم و متأخر» این هفته با حضور اندیشمندان گوناگون دانشگاهی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. در این گزارش به بررسی نظرات دکتر موسی نجفی و دکتر داوود مهدوی‌زادگان، از اعضای هیأت علمی این پژوهشگاه در نشست مذکور می‌پردازیم.

ولایت‌عهدی امام رضا (ع) و خلق هویت ایرانی

یادداشت دکتر محمد فتح‌اللهی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

شماره‌های پیشین