641
چهارشنبه، ۰۳ بهمن ۱۳۹۷
10
گزارشی از روحانی اهل علم و فناوری

کارها با نام خدا برکت می‌یابد

روایت زوج جوان و خوشبخت اصفهانی از زندگی دشوار این روزها

خوشبختی، پیچیدن عطر تفاهم در خانه

خانم هدی‌سادات حامی ‌و آقای هادی نصیری سال‌85 زندگی مشترک‌شان را آغاز کردند؛ مراسمی ‌آرام و بی‌تکلف، مثل بسیاری دیگر از مراسم‌های ازدواج شایسته و با‌احترام. هادی با مدرک کارشناسی ارشد، یک فرهنگی است و به مشاوره تحصیلی مشغول است و هدی با کارشناسی ارشد الهیات، خانه‌داری را برای خودش برگزیده و به تربیت دخترشان حسنا که حالا هفت ساله است، می‌پردازد. حتی دختر کلاس اولی خانواده نصیری هم اهل فرهنگ و مطالعه کتاب است و آقا هادی از قهارترین کتابخوان‌های این روزهاست. حسنا هنوز دایره کلمات و حروف آموخته‌اش کامل نشده؛ اما همان را هم که می‌داند با لهجه شیرین اصفهانی بر زبان می‌آورد. هدی و هادی همسایه زاینده‌رود بوده و زندگی‌ مشترک‌شان را بر مبنای دین و فرهنگ نهاده و با عشق و اعتماد به یکدیگر و توکل بر خدا، روزهای‌شان را سپری می‌کنند. با همین پیش‌زمینه است که مشکلات موجود بر سر راه زندگی‌شان را، عادی قلمداد کرده و از اطلاق نام «بحران»، بر جدی‌ترین مسائل زندگی‌شان هم پرهیز می‌کنند و عقیده دارند چیزی بحران است، که راه‌حل ندارد.

شماره‌های پیشین