640
سه شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
3
تقابل هواداران موسوی خوئینی و هاشمی رفسنجانی ادامه دارد

دوئل پیاده‌نظام‌ها

چپ‌ترین علیه راست‌ترین! تعبیری به نسبت بجا برای اظهارات جنجالی محمد موسوی‌خوئینی عضو محوری مجمع روحانیون مبارز علیه اکبر هاشمی‌رفسنجانی که حالا دو سالی می‌شود چهره در نقاب خاک کشیده است. موسوی‌خوئینی که چگالی تخاصمش با هاشمی‌رفسنجانی بر هیچ مطلعی پوشیده نیست، روز 23‌دی‌ماه‌97 در گفت‌وگویی مفصل با خبرگزاری «ایرنا» که روزنامه «سازندگی» اولین‌بار آن را منتشر ساخت، چنان به هیبت و هیأت شخصیتی هاشمی حمله برد که گویی، دهه60، بار دیگر بر اهالی دیار سیاست رخ نموده است؛ همان دهه‌ای که خوئینی در مقام پیشاهنگ چپ‌نشینان و هاشمی‌رفسنجانی در جایگاه بیرق‌دار راست‌گرایان سیاست ایران، جا خوش کرده بودند.‌

اتحادیه جدید عربی

یادداشت عبدالباری عطوان

شماره‌های پیشین