640
سه شنبه، ۰۲ بهمن ۱۳۹۷
2
سومین محموله نفت خام در بورس انرژی بدون مشتری ماند

مذاکره برای فروش نفت در اتاق تاریک

جلسه ویژه بررسی وضعیت ارز برگزار شد

ورود درآمدهای جدید ارزی به چرخه تجاری

تعیین تکلیف تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی، تشکیل کمیته‌ای چهارجانبه به منظور حل مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات و افزایش مشتریان نفتی ایران و در‌نتیجه ورود درآمدهای جدید ارزی به چرخه تجاری، خبرهای خوش ارزی بود که روز گذشته مخابره شد.

شماره‌های پیشین