sobhe-no.ir
639
دوشنبه، ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
4
سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور :

سود و مالیات شرکت‌های دولتی  در سال جاری افزایش داشته است

حکم پنج صراف متخلف صادر شد

سریال مبارزه با مفسدان اقتصادی

40سال از عمر انقلاب اسلامی گذشته و هر سال شعار عدالت‌محوری و مبارزه با فساد -که از روزهای نخست انقلاب به‌عنوان یکی از ارکان اصلی بود- بیش از پیش محقق می‌شود. زمانی که دشمنان خارجی کشور با این خیال خام که با اعمال تحریم قصد داشتند انقلاب چهارمین دهه خود را نبیند؛ آتش‌بیاران داخلی هم برای ضربه‌زدن به اقتصاد و در چارچوب اهداف دشمن اختلال‌های اقتصادی را به وجود آوردند و زندگی را برای مردم دشوار کردند. پس از این موضوع نیروهای انقلابی کشور که بحران‌سازی این سودجویان و مختل‌کنندگان معیشت مردم را دیدند، با اقدامی ضربتی همه را بازداشت و به دستگاه قضایی تحویل دادند تا کیفر اعمال زشت و ناپسند خود را ببینند.

در مناظره صفارهرندی و صادق خرازی مطرح شد

به چالش کشاندن مسوولان انقلاب را به تراز مطلوب می‌رساند

شماره‌های پیشین