638
یکشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۷
13
تأملی درباره برنامه «این‌.ج.ا» با موضوع «حکمرانی مجازی، آن‌سوی

فیلترینگ» فیلترینگ آن‌سوی حکمرانی مجازی

موضوع برنامه «این‌.ج.ا» که هفته گذشته از شبکۀ چهار سیما پخش شد، درباره «حکمرانی مجازی، آن‌سوی فیلترینگ» بود. در این برنامه، دکتر ابوالحسین فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و دکتر سیدسعیدرضا عاملی، دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتند. نقطه اشتراکِ همه آنچه در برنامه مطرح شد، این بود که آنچه در فضای مجازی و سایبریِ حداکثر نیم‌قرن اخیر در دنیا مطرح می‌شود، «جدید»، «نو» و «بدیع» است و یکی از موضوعاتی که باید در این فضای بدیع به آن توجه داشت، شیوۀ «حکمرانی» است.

علل تاریخی شکل‌گیری نفاق از دیدگاه حضرت فاطمه ؟سها؟

یادداشت دکتر قاسم بستانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

صبح نو

علل تاریخی شکل‌گیری نفاق از دیدگاه حضرت فاطمه ؟سها؟

یادداشت دکتر قاسم بستانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران


حضرت‌ فاطمه‌ ؟سها؟ از نزدیک شـاهد حـوادث صدر اسلام بود و خود نیز در برخی از آنها نقش اساسی و حساس داشت. 
از جمله‌ این‌ حوادث‌ و جریانات، پدیده نفاق بود که بعد از رحلت‌ پیامبر‌ علناً آشکار شد. 
فاطمه‌ ؟سها؟ که با بینش عمیق خود آینده جـامعه اسـلامی را بـه عیان در آینه آن رویدادها‌ می‌دید‌، در‌ جمع مهاجران و انصار سـخنانی ایـراد کرد و نسبت به علل بروز چنین‌ حادثه‌هایی‌ و پیامدهای آن هشدار داد. 
1- رحـلت پیـامبر‌
حضرت فاطمه‌؟سها؟ بـه رحـلت‌پیامبر؟ص؟ اشاره می‌کند و به بـیان حوادثی می‌پردازد که بعد از رحلت پیامبر؟ص؟  اتفاق افتاد. ایشان می‌فرماید: هنگامی‌که‌ خـداوند بـرای پیامبرش، خانه انبیاء و منزلگه اصفیا را برگزید، خار و خاشاک نفاق که در دل‌‌ها بود، آشکار ‌‌شد‌ لباس دین پوسیده شد و گمراهان ساکت زبان گشودند، فرومایگان گمنام با قدر و منزلت‌ شدند‌ و اهـل‌ بـاطل به صدا در آمدند و در خانه‌‌ها و قلمرو شما به تکاپو پرداختند... به ظاهر طرفدارى از دین مى‌نمایید در حالی‌كه در‌ باطن‌ به نفع خود عمل مى‌كنید، و نسبت به اهل بیت و فرزندانش با حیله و نیرنگ رفتار مى‌كنید.
2- سستی و بی‌تفاوتی یاران پیامبر؟ص؟
فاطمه ؟سها؟ در قسمت دیـگر بـر سر بـی‌تفاوتان و سست‌عنصران فریاد‌ می‌زند‌ که چرا در برابر حق بی‌تفاوتید؟ در این باره فرمود: اى گروه بزرگان و اى بازوان تواناى مـلّت‌، ‌ ‌و اى‌ نـگهداران‌ دین، این چه رفتار سست و سبكى است كه‌ ظالمانه‌ در حقّ من روا داشته‏اید؟ مگر پدرم؛ رسول‌خدا؟ص؟ نفرموده بـود: «مـراعات هـر شخصى در احترام به فرزندان اوست»؟
3- بی‌ایمانی و پیمان‌شکنی‌
یکی از علل انحراف مردم، بی‌ایمانی و پیمان‌شکنی یـا عـدم تداوم ایمان‌ و استقامت‌ بود‌. در این باره فاطمه ؟سها؟ فرمود: پس چرا بعد از بیان ایمان و اقرار به آن، حیران‌ و مضطرب‌ شدید‌ و پس از آن همه همکاری با اسلام و یاری و کمک خود را پنهان می‌دارید؟ و چرا بعد‌ از‌ آن پیشقدم بودن‌‌ها عـقب نشستید؟ و چـرا بعد از ایمان مشرک شدید؟ چه بد قوم و گروهی هستند‌ کسانی‌ که‌ بعد‌ از عهد و پیمان سوگندهایشان را می‌شکنند.
4- ماجرای سقیفه بنی ساعده
بعد از رحلت رسول اکرم؟ص؟  در حالی که‌ هنوز‌ امام علی؟ع؟ مشغول غسل دادن پیغمبر؟ص؟  بود، ابتدا جمعی از انصار از طایفه خزرج‌ در‌ سقیفه‌ بنی‌ساعده جمع شدند تـا جـانشینی پیغمبر؟ص؟   را در قبیله خودشان متمرکز کنند. وقتی طایفه اوس‌ متوجه‌ شدند‌، آن‌‌ها هم آمدند. 
خبر به مهاجرین که رسید و چند نفر از آن‌‌ها‌ هم‌ به جمع انصار پیوستند، کار به جـایی رسـید کـه با یکدیگر کتک‌کاری کـردند و بـه روی هم‌ شمشیر کشیدند. 
سرانجام مهاجرین غالب شدند. اوس و خزرج نیز چون با هم‌ رقابت‌ داشتند و هیچ کدام زیر بار دیگری نمی‌رفتند‌، بـا‌ آنـها‌ بـیعت کردند.
فاطمه ؟سها؟ خطبه فدک درباره علت این‌ رویداد‌ مـی‌فرماید: برای‌ این کار عجولانه چنین‌ دلیل‌ آوردید که «می‌ترسیم با رحلت‌ پیامبر؟ص؟   ‌ فتنه‌ای بـین مـسلمانان ایـجاد شود» حضرت در اینجا هماهنگ با آیه سوره توبه‌ می‌فرماید‌: «أَلا فِی الْفـِتْنَهِ سـَقَطُوا وَ‌ إِنَّ‌ جَهَنَّمَ‌ لَمُحِیطَهٌ بِالْكافِرِینَ» (توبه‌: 49‌).
همچنین در کلامی دیگر‌ در پاسخ به‌ ام سلمه‌ کـه‌ احـوال دختر پیامبر خدا؟ص؟‌، را پرسید می‌فرماید: صـبح کـردم در حالی که میان غم و اند‌وه بودم، پیامبر؟ص؟  از دست‌ رفت‌ و وصی او مظلوم واقـع شـد! بـه خدا قسم گویا چادر از سرش کشیده شده است؛ آنکه امامش به گونه‌ای مظلوم شود کـه نـه طـبق دستور خدا با او عمل‌ شود‌ و نه طبق وصیت پیامبر؟ص؟. 
آنچه (این قـوم) بـا علی؟ع؟ کردند، تنها با کینه‌‌ها‌ی جنگ بدر و احد سازگاری داشت که در دل‌‌ها‌ی منافقان تا‌ به‌ حـال پنـهان بود و هر لحظه‌ احتمال‌ این فتنه می‌رفت و اکنون که پیامبر خدا؟ص؟   از دنـیا رفـته، آن کینه‌‌ها علنی شده‌اند و چه مصیبت‌‌ها که از بـدبختی خـودشان بـر سر ما می‌آورند‌.

captcha
شماره‌های پیشین