638
یکشنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۷
13
تأملی درباره برنامه «این‌.ج.ا» با موضوع «حکمرانی مجازی، آن‌سوی

فیلترینگ» فیلترینگ آن‌سوی حکمرانی مجازی

موضوع برنامه «این‌.ج.ا» که هفته گذشته از شبکۀ چهار سیما پخش شد، درباره «حکمرانی مجازی، آن‌سوی فیلترینگ» بود. در این برنامه، دکتر ابوالحسین فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی و دکتر سیدسعیدرضا عاملی، دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور داشتند. نقطه اشتراکِ همه آنچه در برنامه مطرح شد، این بود که آنچه در فضای مجازی و سایبریِ حداکثر نیم‌قرن اخیر در دنیا مطرح می‌شود، «جدید»، «نو» و «بدیع» است و یکی از موضوعاتی که باید در این فضای بدیع به آن توجه داشت، شیوۀ «حکمرانی» است.

علل تاریخی شکل‌گیری نفاق از دیدگاه حضرت فاطمه ؟سها؟

یادداشت دکتر قاسم بستانی عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران

شماره‌های پیشین