631
چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۷
6
جلسه رسیدگی به اتهامات شرکت دومان توکان برگزار شد

خرید هتل‌های چندستاره در دبی و لندن با پول مردم

بر اساس مصوبه مجلس؛ حمایت نکردن از خدمات و تولیدات داخلی مجازات دارد

جای خالی اعتماد در استفاده از محصولات داخلی

۱۵‌آذر‌۱۳۹۱ در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل‌44 طرحی با عنوان «حمایت از تولید ملی» در جهت تقویت توان ملی در بعد اقتصادی تدوین و تصویب شد. طرح 31‌ماده‌ای حمایت از تولید ملی با محوریت مرکز پژوهش‌ها و مشارکت نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های صنایع و معادن، ویژه حمایت از تولید ملی و اصل‌44، کشاورزی و نمایندگان بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و با هدف حمایت وی‍ژه و کوتاه‌مدت سه‌ساله از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، تهیه شد که البته تأثیر زیادی در این حوزه نداشته است.

شماره‌های پیشین