631
چهارشنبه، ۱۹ دی ۱۳۹۷
2

خبر

انفعال دستگاه دیپلماسی، طرف‌های غربی را جسور کرده است

تکرار تحریم این بار از سوی اروپا

در حالی‌که مقامات ایران مدام مهلت اروپا را برای ارائه بسته حمایتی از برجام و راه‌اندازی کانال مالی به جهت مسدودسازی تحریم‌های آمریکا تمدید می‌کنند؛‌ شاهد تکرار تحریم‌ها، این بار از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران هستیم.

شماره‌های پیشین