630
سه شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۷
3
«صبح‌نو» در گفت‌وگو با پیرهادی، فروزنده و ترقی بررسی کرد

چالش‌های استانی شدن انتخابات مجلس

موضوع «استانی شدن انتخابات» مخالفت‌ها و موافقت‌های زیادی را به‌دنبال داشته، برخی معتقدند تصویب این طرح منجربه انتخاب افراد شایسته و برجسته می‌شود؛ اما برخی از قطع ارتباط نمایندگان با مردم در صورت استانی شدن انتخابات ابراز نگرانی می‌کنند و عده دیگری هم کاهش درگیری‌های قومی و منطقه‌ای را از مزایای این طرح می‌دانند، البته این طرح برای بررسی و رفع اشکالات به کمیسیون شوراها ارجاع شده و قرار است به صورت دو شوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا ایرادات و ابهامات آن رفع شود.

تبعیض در کسب‌و‌کار و تجارت

یادداشت دکتر سیدمحمد مهدی غمامی استاد دانشگاه امام صادق؟ع؟

شماره‌های پیشین