sobhe-no.ir
630
سه شنبه، ۱۸ دی ۱۳۹۷
2
ترفندی برای ریزش بودجه نهادهای خاص

دستپخت فرهنگی مشاور اعظم

واعظی خطاب به اصلاح‌طلبان: انتقاد از دولت به ضرر خودتان می‌شود

رفیقان نارفیق

این روزها اعلام برائت از دولت و بازار عذرخواهی نسبت به عملکرد کابینه یازدهم داغ است و سیاست‌بازانی که روزی شعار «با روحانی به عقب بر نمی‌گردیم» سر می‌دادند، حال می‌گویند: «حمایت تام و تمام از آقای روحانی اشتباه تاریخی اصلاح‌طلبان بود.»

شماره‌های پیشین