629
دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷
8

خبر

هفت میلیون نفر از جمعیت جوان و تحصیلکرده کشور شغل ندارند

کسب‌و‌کارهای کوچک کلید قفل بیکاری

به گفته آقای امیدعلی پارسا، رییس مرکز آمار سهم فارغ‌التحصیلان از کل بیکاران کشور به حدود 40.5‌درصد افزایش یافته، ضمن اینکه نرخ بیکاری جوانان حدود 27‌درصد است. در مجموع در 9ماهه ابتدای امسال حدود 550‌هزار شغل ایجاد شده که عدد خوبی است، اما نسبت به برنامه و نیاز کشور که حدود 900‌هزار شغل است، کم است.

شماره‌های پیشین