629
دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷
6
سخنگوی قوه قضاییه:

شهردار گچساران به پنج سال حبس محکوم شد

شاخص خط فقر را نهادها و دستگاه‌های مختلفی با پارامترهای خاص خود تعیین می‌کنند

«خط فقر» هراسی

چند ماهی است که وضعیت اقتصادی مردم کشور کمی آشفته شده و همین موضوع سبب می‌شود هر خبری به راحتی جامعه را با تنش مواجه کند. آمارهای مختلفی درباره خط فقر از سوی مسوولین اعلام می‌شود که هریک به تنهای موجب هراس مردم از آینده‌شان می‌شود اما تحقیقات نشان داده شاخص خط فقر در کشورمان توسط نهادها یا دستگاه‌های مختلفی اندازه گیری می‌شود و هریک به طبع پارمتر خاصی را مبنا قرار داده و از داده‌های خود استفاده می‌کنند به همین دلیل ما بعضاً اخبار مختلفی درباره این خطوط می‌خوانیم که موجب نگرانی‌مان می‌شود.

شماره‌های پیشین